دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

در این مطلب سعی می‌­شود تا بسیار ساده و روان به این سوال که دیجیتال مارکتینگ چیست پاسخ دهیم، ابزارها و تاکتیک‌های آن را معرفی کنیم، معرفی کنیم که چارچوب دیجیتال مارکتینگ چیست و در نهایت از این بگوییم که وظایف یک مدیر دیجیتال مارکتینگ چیست. دیجیتال مارکتینگ چیست ؟ نیل...
اعتمادسازی برای کاربران

اعتمادسازی برای کاربران

شبکه‌های اجتماعی اگرچه مجازی هستنداما در آن باید اعتمادسازی انجام شود! در واقع در این فضای مجازی، کاربرانکاملاً واقعی هستند و باید بتوانید اعتماد آنها را جلب کنید. هنگامی که شما فالوور فیک خریداری می‌کنید، تعداد لایک و دنبال‌کنندگان شما تناسب ندارند و این کاربران خرید...
لایک چیست و اهمیت آن در اینستاگرام

لایک چیست و اهمیت آن در اینستاگرام

در بعدازظهر تکنولوژی محور ما که تمامی چیز مجموعاَ عوض شدهمیباشد ، کسب فعالیت‌های سنتی نیز مکان خویش را به کسب کار‌های مجازی که در فضا‌هایی مانند اینستاگرام شکل می گیرد داده‌اند، مهم...